ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ

INFORMACJA

INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nockowej informuje, że Zarządzeniem Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 15.01.2020r. zostały ustalone terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO oraz do KLASY PIERWSZEJ szkoły podstawowej.

 

Terminy w  postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2020/2021

  • złożenie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do  21 lutego 2020 roku.
  • złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym od 24 lutego do 13 marca 2020 roku.
  • złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 24 lutego do 13 marca 2020r.
 

Poniżej LINKI do dokumentów niezbędnych do zapisu dziecka do szkoły i oddziału przedszkolnego (aby otworzyć kliknij w wybrany poniżej link)

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM SP NOCKOWA
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I SP NOCKOWA DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I SP NOCKOWA DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP NOCKOWA