PRACE PLASTYCZNE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021