PRACE PLASTYCZNE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020