230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Witam majowa jutrzenko, Świeć naszej polskiej krainie, Uczcimy ciebie piosenką, Która w całej Polsce słynie: /Witaj Maj, piękny Maj, U Polaków błogi raj!/bis

 

W tym roku obchodzimy 230. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej, regulującej ustrój państwa oraz prawa i obowiązki obywateli.

Dokument ten, niezwykle ważny w naszej historii, był efektem obrad Sejmu Czteroletniego (Wielkiego) i w znacznym stopniu zmieniał wygląd Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Trzeba jednak pamiętać, że czasy, w których została uchwalona Konstytucja były trudne dla naszego kraju, pogrążonego w kryzysie i upadku,