SUKCES NASZYCH UCZENNIC W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XVIII edycji konkursu wojewódzkiego „Moja miejscowość i region są piękne” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce.

Celem  konkursu było zaangażowania uczniów i ich środowisk do aktywnego poznania swojej małej ojczyzny oraz odkrycia jej piękna, walorów historycznych, kulturowych i obyczajowych.

Prace konkursowe oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI  oraz klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz w kategoriach ze względu na formę pracy (prac plastyczna, praca literacko – historyczna, praca informacyjno – promocyjna, praca multimedialna. Kryteriami oceny były: zawartość merytoryczna pracy,