SUKCES NASZYCH UCZENNIC W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XVIII edycji konkursu wojewódzkiego „Moja miejscowość i region są piękne” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce.

Celem  konkursu było zaangażowania uczniów i ich środowisk do aktywnego poznania swojej małej ojczyzny oraz odkrycia jej piękna, walorów historycznych, kulturowych i obyczajowych.

Prace konkursowe oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI  oraz klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz w kategoriach ze względu na formę pracy (prac plastyczna, praca literacko – historyczna, praca informacyjno - promocyjna, praca multimedialna. Kryteriami oceny były: zawartość merytoryczna pracy, forma wykonania; estetyka i staranność, bogactwo wykorzystanych źródeł, wkład własny oraz oryginalność.

Wśród nagrodzonych znalazły się dwie nasze uczennice, Karolina KULIK zajęła III miejsce, natomiast Martyna ŻUCZEK została wyróżniona. Gratulujemy!

Opiekunem uczestników konkursu była p. Bogumiła GROBELNA.