INFORMACJA GMMINNEGO OŚRODKA KULTURY DOTYCZĄCA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU CYFROWE GOKI

 

Gminny Ośrodek Kultury w Wiercanach zaprasza wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu w ramach projektu Cyfrowe GOKi – szkolenie praktyczne z dziećmi i/lub młodzieżą prowadzone będzie z udziałem trenera wraz z pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury.

Aby można było te szkolenia rozpocząć, konieczne jest zrekrutowanie uczestników do części praktycznej. Uczestnikami części praktycznej mogą być dzieci i/lub młodzież w wieku 10-18 lat. Konieczne w tym celu jest uzupełnienie i przesłanie do nas formularzy zgłoszeniowych wraz z oświadczeniami i deklaracją. Mamy na to czas do ok 14.04.2021. W przypadku osób niepełnoletnich formularz musi zostać podpisany przez opiekuna prawnego dziecka. Aby szkolenie ruszyło musimy posiadać pełną 8-osobową grupę uczestników, więc ilość miejsc jest ograniczona.

Szkolenie będziemy prowadzić online w godzinach popołudniowych, tak by nie kolidowało ono z zajęciami w szkole. Wstępnie, propozycja ze strony Fundacji wygląda następująco: 15 spotkań po 1,5 godziny każde, początkowo raz w tygodniu, natomiast więcej szczegółów będzie ustalane po zgromadzeniu uczestników. 

W załącznikach znajdują się: formularz zgłoszeniowy i Regulamin udziału w projekcie dla uczestników szkolenia (kliknij w poniższe załączniki, aby otworzyć). 

Program ze scenariuszami zajęć Cyfrowe GOKi młodzież
Regulamin udziału RZESZOWSKI
Zał_2_Formularz zgłoszeniowy rzeszowski DZIECI

 

Informacje dostępne są również na stronie internetowej: gok-wiercany.pl oraz będzie w najnowszym wydaniu gazety „Wiadomości Iwierzyckie”.