ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH W KLASIE VIII