TERMINY ZAPISÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLASY PIERWSZEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 24.01.2022r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz składania dokumentów zapisu do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej szkoły podstawowej ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego:

  • do 25 lutego 2022 roku – złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego;
  • od 28 lutego 2022 roku do 18 marca 2022 roku – złożenie deklaracji zapisu do oddziałów przedszkolnych;
  • od 7 marca 2022 roku do 18 marca 2022 roku – zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Dokumenty potrzebne do zapisu dziecka do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej można pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka DRUKI DO POBRANIA – DLA RODZICA) lub w sekretariacie szkoły.

Dokumenty należy składać w sekretariacie w godzinach od 8.00 do 15.00.

WAŻNE! W związku z rozbudową szkoły prowadzimy nabór do oddziałów przedszkolnych dla sześciolatków, pięciolatków, czterolatków i trzylatków.