PLAN ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYH DLA KLAS 4-8

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej informuje, że zgodnie z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) od przyszłego tygodnia rozpoczynamy realizację zajęć wspomagających z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Zajęcia będą realizowane od 20.09.2021r. do 22.12.2021r.

Poniżej w pliku PDF plan zajęć wspomagających (kliknij w poniższy plik PDF, aby otworzyć).

PLAN ZAJĘĆ WSPOMAGAJACYCH