INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO ORAZ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID19

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny 2020/2021. W związku z procedurami bezpieczeństwa rozpoczęcie roku szkolnego w szkole odbędzie się osobno w poszczególnych salach o godz. 9.00 (nie będzie spotkania ogólnego na sali gimnastycznej).

Do szkoły wejściem głównym wchodzą uczniowie klas: II, III, IV, V i VII

Wejściem od strony sali gimnastycznej uczniowie klas: Oddział Przedszkolny, I, VI, VIII.

Bardzo prosimy rodziców klas IV- VIII o pozostanie przed  budynkiem szkoły, rodzice uczniów klas I-III  i przedszkolaków mogą wejść ze swoimi dziećmi zachowując reżim sanitarny.

Prosimy rodziców  o uaktualnienie godzin pobytu dziecka w Oddziale Przedszkolnym i deklaracji pobytu dziecka w  świetlicy szkolnej oraz zapisu na obiady.

W nowym roku szkolnym zostanie wprowadzony dziennik elektroniczny.

Więcej informacji na ten temat uczniowie otrzymają pisemnie na pierwszym spotkaniu (w późniejszym terminie informacja na ten temat będzie również umieszczona na stronie szkoły).

Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się we wtorek o godz. 8.00 w kościele parafialnym.

 

INFORMACJE OGÓLNE – WEDŁUG WYTYCZNYCH  GIS I MEN

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci przedszkolne i uczniów klas I – III mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m;

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Osoby z zewnątrz wchodząc pozostają w części wyznaczonej i korzystają z dzwonka czekając na pracownika szkoły.

6. Dzieci i młodzież nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, obowiązkowe jest częste mycie rąk w trakcie pobytu w szkole. Szczegółowe zasady zostaną podane 1 września na spotkaniu z wychowawcami.

Więcej informacji na stronie:  https://www.gov.pl/web/edukacja