INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ZAJEĆ ZDALNYCH W DNIACH 20.12.2021 – 9.01.2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej informuje, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 20 grudnia br. do 9 stycznia 2021 roku zajęcia w szkołach organizowane są w systemie zdalnym

Zajęcia zdalne będą odbywać się przez platformę Teams zgodnie z obowiązującym planem zajęć poszczególnych klas

 

Informacja dla rodziców uczniów z niepełnosprawnością

W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć w sposób stacjonarny lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie tej szkoły. Informacja od rodzica.

 

Możliwość prowadzenia zajęć świetlicowych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz nauki.

Uczniom klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor – na wniosek rodzica – umożliwia opiekę świetlicową. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym tą opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu szkoły: 17 222 10 19

 

Wnioski i informacje należy zgłosić do piątku, tj. 17.12.br. do godziny 15.00. 

 

Poniżej LINKI do rozporządzeń MEiN dotyczących nauki zdalnej w dniach 20.12.br - 9.01.2022r. (kliknij w poniższe LINKI, aby otworzyć). 

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dziennikustaw.gov.pl)