INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRACY SZKOŁY OD 10 STYCZNIA 2022 ROKU

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej informuje, że od 10 stycznia br. wracamy do nauki stacjonarnej.

W okresie świąteczno-noworocznym w bloku zachodnim rozpoczęte zostały prace związane z rozbudową szkoły, dlatego zmianie uległy zasady obowiązujące podczas przebywania w szkole: 

  • w związku z zamknięciem części szkoły (rozbudowa) do budynku szkoły wchodzimy tylko drzwiami od strony sali gimnastycznej.
  • proszę o zachowanie reżimu sanitarnego (obowiązkowo maseczka w przestrzeni wspólnej).
  • rodziców prosi się o nie wchodzenie na teren budynku (dzieci mają się przebierać same, ponieważ na korytarzach będzie ciasno).
  • uczniowie klas V-VII mają przydzielone inne sale lekcyjne (na drzwiach klasowych są umieszczone duże cyfry od  1-8, które odpowiadają danej klasie).

W poniedziałek, tj. 10 stycznia br. w szkole zostaną podane szczegółowe informacje.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW

Bardzo proszę Rodziców, których dzieci muszą korzystać z obiadu o zgłoszenie tej informacji telefonicznie bądź osobiście, ponieważ posiłki będą wydawane w klasach i konieczne jest zakupienie jednorazowych pojemników (jeśli dziecko kończy lekcje i specjalnie czeka na obiad proszę rozważyć rezygnację).

Wszelkich informacji rano będą udzielać pracownicy obsługi i sekretarka.

Z poważaniem
Izabela Kubacka
Dyrektor SP Nockowa