INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCA KONTAKTU TELEFONICZNEGO ZE SZKOŁĄ ORAZ ZGŁASZANIA DZIECI NIEKORZYSTAJACYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej informuje, że w związku w pracami remontowo-budowlanymi występują problemy techniczne z telefonem szkolnym. Dlatego prosimy o w sprawach szkolnych i klasowych kontaktować się poprzez telefon komórkowy dyrektora szkoły oraz wychowawców klas.

Ponadto prosimy, aby uczniów, którzy danego dnia nie będą korzystać ze stołówki szkolnej zgłaszać pod podane poniżej numery telefonów:

Grażyna Ożóg: 787 585 677

Jolanta Mędrygał: 880 775 214