INFORMACJA DYREKTORA DOTYCZĄCA ZAPISÓW DZIECI DO ŚWIETLICY, ZAPISÓW NA OBIADY, ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYCH ORAZ SZCZEPIEŃ

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich informuje, że w zakładce DRUKI DO POBRANIA – DLA RODZICA umieszczone są następujące wzory druków i deklaracji do pobrania (w nawiasach terminy, do których należy złożyć odpowiedni wniosek):

  • KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY (do 3 września br.);
  • KARTA ZAPISU NA OBIADY (do 10 września br.);
  • DEKLARACJA NA SZCZEPIENIA (do 10 września br.);
  • DEKLARACJA UCZESTNICTWA UCZNIA W ZAJĘCIACH WSPOMAGAJĄCYCH (do 3 września br.).

Wyżej wymienione dokumenty można również odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy szkoły.

Od września możliwe będzie uczestnictwo w dodatkowych zajęciach wspomagających z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego przydzielonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla klas IV-VIII.  

Dyrektor Szkoły informuje, że spotkanie z rodzicami uczniów klas VI-VIII dotyczące szczepień odbędzie w się w pierwszych dniach września (termin zostanie podany w późniejszym terminie).

Więcej informacji na temat szczepień możemy znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod poniższym LINKIEM (kliknij w poniższy LINK, aby otworzyć)

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-w-wieku-12-18-lat--informacje-dla-szkol-i-placowek

Informacje dotyczące inauguracji roku szkolnego 2021/2022 podane zostaną niebawem.