INFORMACJA DOTYCZĄCA WYWIADÓWKI ORAZ ZAPISÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLASY PIERWSZEJ I ŚWIETLICY

WYWIADÓWKA

Informujemy, że 12 kwietnia br. o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami. Ponadto dla rodziców klas VI-VIII o godzinie 16.30 zorganizowane zostanie szkolenie online związane z zajęciami profilaktycznymi, w których uczestniczyli uczniowie.

 

ZAPISY DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLASY PIERWSZEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce na rok szkolny 2023/2024 została przeprowadzona rekrutacja w szkole.

Wszystkie dzieci, które zostały zapisane do oddziałów przedszkolnych i pierwszej klasy zostały przyjęte (w związku z tym nie wywieszamy list imiennych dzieci).

Prosimy o potwierdzenie przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które można odebrać w sekretariacie szkoły lub u wychowawców w przedszkolu. Oświadczenie należy złożyć do 26 maja br.

 

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej zwraca się z prośbą o zapisywanie dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 będą korzystały ze świetlicy szkolnej.

Kartę zapisu do świetlicy można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka DRUKI DO POBRANIA – DLA RODZICA).

Kartę zapisu do świetlicy należy składać do 28.04.2023r. w sekretariacie szkoły.