INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZĘSZCZANIA DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W OKRESIE WAKACYJNYM

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej zwraca się z prośbą o zgłaszanie do 29 maja br. (tj. środa przed Bożym Ciałem) u wychowawców grup przedszkolnych dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola o okresie wakacyjnym od 24.06.br. do 12.07.br oraz od 19.08.br. do 30.08.br.