INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce na rok szkolny 2023/2024 została przeprowadzona rekrutacja w szkole.

Wszystkie dzieci, które zostały zapisane do oddziałów przedszkolnych i pierwszej klasy zostały przyjęte (w związku z tym nie wywieszamy list imiennych dzieci).

Prosimy o potwierdzenie przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które można odebrać w sekretariacie szkoły lub u wychowawców w przedszkolu. Oświadczenie należy złożyć do 26 maja br.