INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU NAUKI HYBRYDOWEJ KLAS IV-VIII W DNIACH 17-28.05.2021 ORAZ PIERWSZEGO TYGODNIA NAUKI STACJONARNEJ DLA WSZYSKICH (od 31.05.2021r.)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29  kwietnia 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą w tryb nauki hybrydowej (obowiązywać ona będzie do 28 maja br.). PLAN NAUKI HYBRYDOWEJ KLAS IV-VIII PONIŻEJ, W DLASZEJ CZEŚCI INFORMACJI.

W czasie nauki hybrydowej dla klas IV-VIII Oddział Przedszkolny oraz klasy I-III funkcjonują bez zmian i w dalszym ciągu mają zajęcia stacjonarne w szkole.

 

UWAGA! Jednocześnie prosimy rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, aby w dniach, gdy uczniowie klas IV-VIII będą mieć zajęcia w szkole podali do godziny 8.15, czy w danym dniu dziecko będzie korzystało ze stołówki. Informację może podać dziecko przed pierwszą lekcją lub rodzic osobiście lub telefonicznie. 

 

PLAN NAUKI HYBRYDOWEJ w dniach 17-21 maja:

PONIEDZIAŁEK (17.05.2021)
 • klasy IV-VI – nauka zdalna
 • klasy VII-VIII – nauka stacjonarna w szkole
WTOREK (18.05.2021)
 • klasy IV-VI – nauka stacjonarna w szkole
 • klasy VII-VIII – nauka zdalna
ŚRODA (19.05.2021)
 • klasy IV-VI – nauka zdalna

 • klasy VII-VIII – nauka stacjonarna w szkole

CZWARTEK (20.05.2021)
 • klasy IV-VI – nauka stacjonarna w szkole
 • klasy VII-VIII – nauka zdalna
PIĄTEK (21.05.2021)
 • klasy IV-VI – nauka zdalna
 • klasy VII-VIII – nauka stacjonarna w szkole

 

PLAN NAUKI HYBRYDOWEJ w dniach 24-28 maja:

PONIEDZIAŁEK (24.05.2021)
 • klasy IV-VI – nauka stacjonarna w szkole
 • klasy VII-VIII – nauka zdalna
WTOREK – CZWARTEK (25-27.05.2021)
 • klasy I-VII – dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • klasa VIII – egzamin ósmoklasisty
PIĄTEK (28.05.2021)
 • klasy IV-VI – nauka stacjonarna w szkole
 • klasy VII-VIII – nauka zdalna

 

PLAN NAUKI STACJONARNEJ w dniach 31 maja-4 czerwca:

PONIEDZIAŁEK (31.05.2021)
 • wszyscy uczniowie mają zajęcia stacjonarne w szkole
WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK (1-2, 4.06.2021)
 • dni 1-2 oraz 4 czerwca br. są to dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora szkoły

W dniach 1-2 oraz 4 czerwca br. nie ma zajęć dydaktycznych, jedynie dla osób potrzebujących organizowane będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz świetlica. Prosimy o podanie do 18 maja br. dzieci, które będą potrzebowały opieki w wyżej wymienionych dniach.

CZWARTEK (3.06.2021)
 • 3 czerwca br. – Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych

Od 7 czerwca br. wszyscy uczniowie mają zajęcia stacjonarne w szkole.