INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ZAJĘĆ W DNIU EDUKACJI NARODOWEJ

Informujemy, że 14 października przypada DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Szkoła zapewnia opiekę uczniom, których rodzice wyrażają taką potrzebę. Prosimy do czwartku, tj.13 października br. poinformować wychowawców, czy dziecko będzie potrzebowało tego dnia opieki w szkole.

W celu ustalenia dyżuru oraz organizacji obiadu prosimy rodziców dzieci przedszkolnych o zgłoszenie do czwartku, tj. 13 października br., czy dziecko przyjdzie do przedszkola w piątek, 14 października br.