INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW W CZERWCU ORAZ OPŁAT ZA CZERWIEC 2024

Informujemy, że dzieci z klas I-VIII będą mieć wydawane obiady do 14.06.2024r., natomiast

dzieci z oddziałów przedszkolnych do 20.06.2024r.

Proszę o zgłoszenie zaplanowanych nieobecności dzieci w tygodniu 17-20.06.2024r. 

TERMIN PŁATNOŚCI ZA CZERWIEC UBIEGA 19.06.2024