INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ RODZICÓW DZIECI Z KLAS I-VIII

Informacja dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych:

  1. Podręczniki do religii zostaną zakupione we wrześniu (prosimy nie kupować podręczników na własną rękę).
  2. Informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 zostaną podane pomiędzy 22 a 30 sierpnia br.
 

Informacja dla rodziców uczniów klas I-VIII:

  1. Podręczniki do religii zostaną zakupione we wrześniu (prosimy nie kupować podręczników na własną rękę).
  2. Informacja dla uczniów klasy IV: na lekcjach języka polskiego i matematyki uczniowie będą używać zeszytów w formacie A4. Podręczniki do wszystkich przedmiotów otrzymają we wrześniu.