1, 2 LISTOPADA – DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH (INFORMACJA)

"Ciszą cmentarną ukołysani,
z dala od życia i znoju,
dobiwszy wreszcie cichej przystani,
odpoczywają w pokoju"

Przed nami 1 i 2 listopada, dni, w których szczególnie wspominamy tych, którzy odeszli, naszych bliskich, przyjaciół, znajomych. Pamiętamy również wszystkich związanych z naszą szkołą, zarówno o tych, którzy odeszli wiele lat temu, ale też o tych, którzy jeszcze niedawno byli wśród nas.

 

INFORMACJA DYREKTORA SP NOCKOWA 

1 listopada jest ustawowo wolny od zajęć edukacyjnych, natomiast w razie konieczności 2 listopada  szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby do dnia 31 października.

Dyrektor SP Nockowa