ZBIÓRKA DLA PODOPIECZNYCH DOMU DZIECKA „ HANKA” W DĘBICY

W dniach 20-23 lutego 2023 r. w naszej szkole przeprowadziliśmy zbiórkę słodyczy i środków czystości dla podopiecznych Domu Dziecka „ Hanka” w Dębicy. Koordynatorem akcji był Samorząd Uczniowski z opiekunami. Dzięki Waszemu zaangażowaniu zebraliśmy dary , które przekazaliśmy dla osób potrzebujących.

Dziękujemy Rodzicom i Uczniom za  wrażliwość, otwarte serce i  bezinteresowną chęć czynienia dobra.