ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 11.05.2020r.

Poniżej zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 11.05.2020r.