ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

„Szczęśliwej drogi już czas…”

Kolejni Absolwenci opuszczają mury naszej szkoły… W dniach 23-24 czerwca br. żegnaliśmy uczniów klasy VIII, którzy po ośmiu latach odebrali świadectwa, aby kontynuować naukę w wybranych przez siebie szkołach. Najpierw w czwartek, 23 czerwca, Absolwentów pożegnali młodsi koledzy i koleżanki z klasy VII a i sami ósmoklasiści zaprezentowali się w humorystycznych scenkach, których tematem były wychwycone przez uczniów zachowania wybranych nauczycieli podczas lekcji. Trzeba przyznać, że wyobraźni uczniom nie brakuje i potrafią być świetnymi obserwatorami 😉

Tego dnia Pani Dyrektor wręczyła również dyplomy i wyróżnienia w konkursach, w których brali udział uczniowie oraz wręczyła dyplomy za frekwencję i inne szkolne osiągnięcia. Ponadto odwiedzili nas również policjanci z Komendy w Ropczycach, aby przeprowadzić z uczniami pogadankę na temat zachowania podczas wakacji.

Drugi dzień pożegnania, 24 czerwca, rozpoczął się o godzinie 8.00 od uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez Księdza Proboszcza Ryszarda Polańskiego oraz Księdza Huberta Copa, który wygłosił również Słowo Boże. Następnie wszyscy przenieśli się do szkoły, gdzie miała miejsce dalsza cześć uroczystości. Rozpoczęło je wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie Hymnu Państwowego, po czym Absolwenci dokonali przekazania Sztandaru kolegom i koleżankom z klasy VII. Kolejny punkt to wręczenie świadectw ukończenia szkoły podstawowej, wręczonych Absolwentom przez Panią Dyrektor. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali również uczniowie z klas IV-VII. Uroczystość zakończył program zaprezentowany przez Absolwentów, w którym podziękowali wszystkim za cały okres nauki w podstawówce. Nie zabrakło kwiatów i upominków oraz morza łez, które pojawiły się na twarzach uczniów nie tylko klasy VIII.

Tego dnia pożegnaliśmy również księdza Huberta Copa, który po trzyletniej posłudze w naszej parafii, od przyszłego roku szkolnego będzie realizował się w rzeszowskiej Farze.