ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020, który w ostatnim etapie był wyjątkowy. Zdalna nauka była wyzwaniem dla wszystkich, zarówno uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Ze względu na sytuację epidemiczną również samo rozdanie świadectw miało niecodzienny przebieg. Uroczystość podzielona została na dwa etapy, najpierw po mszy świętej około godziny 9 do szkoły przybyli uczniowie klas V-VIII. Dwie najstarsze klasy spotkały się na sali gimnastycznej, aby symbolicznie klasa VII mogła pożegnać klasę VIII a i sami Absolwenci mogli wówczas pożegnać się ze szkołą. Klasy V-VI rozdanie świadectw miały osobno w salach lekcyjnych. 

Następnie druga grupa, czyli dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz z klas I-IV przybyli do szkoły po swojej mszy świętej około godziny 11. Rozdanie świadectw odbyło się w oddzielnych klasach. 

Ze względu na epidemię COVID19 do szkoły tego dnia nie mogli wejść rodzice oraz opiekunowie dzieci. Również o udziale w mszy świętej swoich dzieci decydowali rodzice oraz opiekunowie. 

Mamy nadzieję, że po wakacjach wrócimy wszyscy do szkoły i będziemy mieć już zajęcia w ławkach szkolnych.