YAMAHA – SZKOŁA MUZYCZNA – AUDYCJA MUZYCZNA

Po przerwie do naszej szkoły wróciły lekcje umuzykalniające prowadzone przez SZKOŁĘ MUZYCZNĄ YAMAHA. Audycje z elementami tańca i teatru wprowadzają uczniów w świat muzyki. Tego typu zajęcia są doskonałą formą rozwijania u dzieci zainteresowań, które w przyszłości mogą przerodzić się w pomysł na życie. Audycję odbywają się pięć razy w ciągu roku szkolnego (co dwa miesiące).