WYJAZD KLASY VIII NA LODOWISKO

Aby w aktywny sposób spędzać ferie zimowe uczniowie klasy VIII udali się 23 stycznia br. na lodowisko MOSiR w Dębicy, gdzie mogli doskonalić swoje umiejętności łyżwiarskie. Była to dodatkowo okazja do integracji klasowej, resetu po pierwszym półroczu i „ładowania baterii” przed ich ostatnimi miesiącami w szkole podstawowej.