WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – PORZĄDKOWANIE MOGIŁY ORAZ KWESTA DLA POTRZEBUJĄCYCH

1 listopada to wyjątkowy czas w ciągu roku, wspominamy tych, którzy odeszli. Pielęgnujemy groby najbliższych, ale także staramy się zaopiekować tymi mogiłami, o których nikt nie pamięta lub nie ma już nikogo, kto mógłby się nimi zająć. Dlatego w dniach poprzedzających Święto Zmarłych uczniowie dbają o skromny grób Stanisława Bergera – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Nockowej z okresu II wojny światowej.

Ponadto każdego roku we Wszystkich Świętych nasi uczniowie angażują się również w kwestę prowadzaną przez przedstawicieli Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na rzecz osób ubogich i bezdomnych. Tego roku połowa kwesty zostanie w parafii do wykorzystania przy opłaceniu kosztów związanych z planowanym poszerzeniem cmentarza i parkingu.