WARSZTATY Z ROBOTYKI

30 stycznia 2023 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”, które prowadzone były w dwóch grupach dla klas 4-6.

Pierwsza grupa – obejmowała blok tematyczny „Druk 3D” – zajęcia przeprowadziła Pani Wioletta Piwowarska. Dzieci zapoznały się z budową drukarki, własnościami wydruków oraz typami materiałów, z których można drukować. W ramach ćwiczeń uczeń mógł wprowadzić drobne modyfikacje w projekcie oraz wydrukować żeton.

Drugie zajęcia poprowadziła Pani Kornelia Pizga. Obejmowały one tematykę „Sztucznej inteligencji”. Uczniowie zapoznali się z zagadnieniami związanymi z rozpoznawaniem obrazów oraz zasadami wykrywania kształtów sieci neuronowej.