TERMINY ZAPISÓW DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 12.01.2021r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz składania dokumentów zapisu do oddziału przedszkolnego oraz klasy I szkoły podstawowej.

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

  • do 19 lutego br. – złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego;
  • od 22 lutego do 12 marca br. – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz klasy I szkoły podstawowej.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wnioski o zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I szkoły podstawowej można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce DRUKI DO POBRANIA lub w sekretariacie szkoły (w godz. 8.00 – 15.00).

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 15.00.