TERMINY SPOTKAŃ RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI

Informacja dla rodziców

Ze względów bezpieczeństwa pierwsze spotkanie wywiadówka odbędzie się w dwóch terminach.

Proszę o przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie, pamiętając o zachowaniu środków bezpieczeństwa, tzn. maseczka lub przyłbica na terenie szkoły oraz bezpieczny odstęp.
Jeśli pogoda pozwoli to spotkania odbędą się na zewnątrz.

Plan spotkania:

- wybranie klasowych Rad Rodziców – Trójek

- informacje o dzienniku elektronicznym

- ubezpieczenie

- sprawy wychowawcze.

 

Terminy spotkań:

21 września 2020 roku
godz. 16.00 – kl. 1
godz. 16.30 – kl. 2
godz. 17.00 – kl. 4
godz. 17.30 – kl. 7
22 września 2020 roku
godz. 16.00 – Oddział Przedszkolny
godz. 16.30 – kl. 3
godz. 17.00 – kl. 5/ godz. 17.00 – kl. 8
godz. 17.30 – kl. 6