ŚWIĘTO SZKOŁY, DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, PASOWANIE NA UCZNIA

14 października społeczność Szkoły Podstawowej w Nockowej przeżywała wyjątkowy dzień. Najpierw w kościele parafialnym odprawiona została Msza Święta w intencji uczniów kl. I SP w Nockowej o Dary Ducha Świętego w nauce i opiekę Bożą oraz w intencji ich Rodziców i Wychowawców a także w intencji poległych podczas Walk Chłopskich w Nockowej. Po mszy przedstawiciele Grona Pedagogicznego w asyście Pocztu Sztandarowego złożyli wiązankę pod Pomnikiem Bohaterów Walk Chłopskich. 

O godzinie 10.30 rozpoczęła się uroczystość w szkole. Najpierw głos zabrała p. Dyrektor Izabela Kubacka, która powitała zebranych gości. Wśród zaproszonych, którzy przybyli tego dnia do szkoły byli m.in.: Ryszard Filipek - Wójt Gminy Iwierzyce, Krzysztof Klimek - Przewodniczący Rady Gminy Iwierzyce, Adam Świerczek - Radny Gminy Iwierzyce oraz emerytowani nauczyciele SP Nockowa - Helena Pondo i Alicja Cieślik. 

Po powitaniach głos zabrali uczniowie klas 5 i 6, którzy przypomnieli wydarzenia z walk chłopskich w 1933 roku, upamiętniając w ten sposób Patronów naszej szkoły. 

Około godziny 11 rozpoczęła się najważniejsza część Akademii. Ze swoim programem zaprezentowali się Pierwszoklasiści, by następnie przed Sztandarem Szkoły złożyć uroczyste Ślubowanie i zostać przez Panią Dyrektor pasowanym na Ucznia Szkoły Podstawowej w Nockowej. 

Pierwszą klasę powitali jeszcze ich starsi o rok koledzy i koleżanki.

Później uczniowie klas najstarszych zaprezentowali humorystyczne scenki z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Na koniec uczniowie klasy 3 na fletach odegrali wszystkim nauczycielom "STO LAT".