ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości,
nie jest godzien szacunku teraźniejszości
ani prawo do przyszłości.”
- Józef Piłsudski

102 lata temu Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada 1918 roku i po 123 latach zaborów wróciła na mapę Europy. Każdego roku świętujemy to wyjątkowe wydarzenie, jest to nasze najważniejsze Święto Narodowe.

W tym roku z powodu pandemii nie możemy wspólnie, na szkolnej Akademii, odśpiewać Hymnu oraz innych patriotycznych pieśni. Nie zwalnia to nas jednak z obowiązku uczczenia tego dnia, mimo, że pewne ograniczenia związane z pandemią nie ułatwiają tego zadania.

Pamiętajmy o poświęceniu naszych przodków, ich ofierze, którą ponieśli, abyśmy mogli dziś żyć w wolnej, niepodległej ojczyźnie. Wierzymy, że niedługo ponownie spotkamy się wspólnie w szkole i będziemy przezywać kolejne ważne rocznice, związane z naszą Ojczyzną.