SPRZĄTANIE ŚWIATA

15 września br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w corocznej akcji SPRZĄTANIA ŚWIATA, której celem jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Klasy wraz z wychowawcami ruszyli w wyznaczone rejony Nockowej, aby pozbierać śmieci wzdłuż okolicznych dróg czy stadionu Olimpii Nockowa. Tego typu akcje są doskonałą formą kształtowania młodego pokolenia.