Prezentacje grup jasełkowych w GOK

Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Iwierzycach z siedzibą w Wiercanach nasi uczniowie zaprezentowali się w dorocznym Przeglądzie Grup Jasełkowych. Oprócz naszej szkoły w przeglądzie wzięła udział szkoła z Bystrzycy (zaproszona była również SP Olchowa, jednak ze względów chorobowych dzieci nie wzięła udziału).

Podczas tego wydarzenia rozstrzygnięto również Konkurs Plastyczny pt. „Najpiękniejsza Ozdoba Bożonarodzeniowa” i wręczono nagrody laureatom.

Warto wspomnieć, że nasi uczniowie w GOK-u przedstawili swoje Jasełka również 3 stycznia br. przy okazji spotkania opłatkowego Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy.