PRACE WYKONANE PRZEZ UCZNIÓW KLASY II

Gród to średniowieczna osada obronna oznaczająca domostwa, gospodarstwa lub wczesne miasto. Grody wznoszone były w różnych okresach na terenie dzisiejszej Polski.

Uczniowie klasy II mówiąc na zajęciach o najstarszych miastach Polski i legendach z nimi związanych postanowili wykonać prototypy grodów słowiańskich. W swoją pracę włożyli dużo pomysłowości.

Poniżej zdjęcia efektów tych prac.