POKAZ HISTORYCZNY

"Wrzesień 39" czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita". Taki tytuł nosiła wyjątkowa lekcja historii, którą zaprezentowali przedstawiciele Grupy Artystycznej REKONSTRUKTO

Uczniowie mogli poznać sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej przed wybuchem II wojny światowej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, jego ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej. Przygotowany scenariusz zajęć pozwalał na to, aby każdy odbiorca dobrze się bawił i znalazł coś dla siebie. 

Dzieci mogły zobaczyć i wziąć do rąk bezpieczne repliki broni a wybrani uczniowie mogli czynnie uczestniczyć w pokazie.