PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE

„Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć”

 

Niepodległość to nasze wspólne dobro! Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do wyjątkowego świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachęta do budowania i pielęgnowania wspólnej przyszłości przy poszanowaniu naszej bogatej tradycji i historii. Sto lat temu Polacy, przeżywając te wyjątkowe dni, budowali wspólnym wysiłkiem militarnym, politycznym, kulturalnym, gospodarczym i społecznym podwaliny nowego państwa. My, żyjąc dziś, będąc wdzięczni za poświęcenie i determinację naszych przodków, czerpiemy z ich dokonań i jesteśmy zobowiązani te wspaniałe tradycje przekazywać kolejnym pokoleniom.

Realizując te cele, 8 listopada odbyła się wyjątkowa Akademia pt. „PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE”. Najbardziej znane pieśni patriotyczne, przeplatane nawiązującą do nich narracją i układami tanecznymi wprowadziły zebranych widzów w nastrój obchodzonej uroczystości.  Całość dopełniała dekoracja oraz stroje uczestników Akademii, nawiązujące do stylu pierwszej połowy XX wieku. Ponadto słowa każdej wykonywanej przez uczniów pieśni wyświetlane były na ekranie, dzięki czemu każdy mógł się aktywnie włączyć w śpiew.

Tego dnia zorganizowano również gminny przegląd taneczny „Polonez na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, w którym wzięły udział klasa V ze Szkoły Podstawowej z Nockowej oraz klasa I ze Szkoły Podstawowej w Iwierzycach.