PASOWANIE NA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W dniu 20 września 2022 w SP Nockowej odbyło się PASOWANIE NA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Pokazali, że już w tym wieku są dzielnymi patriotami naszej Ojczyzny, znają zasady ruchu drogowego oraz wiedzą co to szacunek do drugiego człowieka. Po zakończonej części artystycznej pierwszoklasiści w niezwykle podniosłej atmosferze przed sztandarem złożyli ślubowanie. Następnie Pani dyrektor dokonała pasowania na ucznia. Prawowici uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a także życzenia i prezenty od rodziców i uczniów klasy II. Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci.