OŚWIĘCIM, WADOWICE

Obóz AUSCHWITZ-BIRKENAU to dla całego świata symbol terroru, ludobójstwa i Holocaustu. Powstał w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy.

Bezpośrednim powodem utworzenia obozu była powiększająca się liczba aresztowanych masowo Polaków i przepełnienie istniejących więzień. Pierwszy transport Polaków dotarł do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie. Na początku miał to być kolejny z obozów koncentracyjnych, tworzonych przez nazistów już od początku lat trzydziestych. Funkcję tę Auschwitz spełniał przez cały okres swego istnienia, także gdy - od 1942 r. - stał się równocześnie jednym z ośrodków ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej - nazistowskiego planu wymordowania Żydów zamieszkujących okupowane przez III Rzeszę tereny.

1 października 2018 roku to ważne dla historii świata miejsce zwiedzili uczniowie klas VII i VIII. Była to dla nich wyjątkowa lekcja historii, która pokazała im, jakim okrucieństwem może wykazać się człowiek w stosunku do drugiego człowieka.

Po przekroczeniu głównej bramy obozu ze słynnym napisem Arbeit macht frei uczniowie zwiedzili pierwszą część muzeum. Poznali okoliczności powstania obozu, zobaczyli ruiny, autentyczne drogi, rampy, ogrodzenia, krematorium , komory gazowe, piece krematoryjne oraz archiwalia (m.in. walizki, buty i przedmioty codziennego użytku). Całość uzupełniały przejmujące fotografie, rysunki, w tym te wykonane przez więźniów obozu oraz ekspozycje multimedialne.

Szczególne emocje towarzyszyły wszystkim po wejściu do bloku 11, gdzie w podziemiach w celi nr 18 męczeńską śmierć poniósł św. Maksymilian Maria Kolbe. Ogrom hitlerowskiego okrucieństwa dopełniała znajdująca się obok tego bloku ŚCIANA STRACEŃ, przy której w latach 1941-1943 esesmani rozstrzelali kilka tysięcy osób.

Podczas drugiej części uczniowie zwiedzili AUSCHWITZ II-BIRKENAU, gdzie po przejściu wartowni SS i bramy wjazdowej poznali losy przywożonych z całej Europy na tutejszą rampę Żydów. Ponadto zobaczyli ruiny krematoriów, baraki obozowe (w tym barak dziecięcy) oraz Pomnik ku czci ofiar obozu zagłady Auschwitz, gdzie każdy mógł przedstawić swoją interpretację wyglądu wspomnianego pomnika.

 

Po opuszczeniu Oświęcimia udaliśmy się do Wadowic, miejsca wyjątkowego dla wszystkich Polaków, gdzie urodził się św. Jan Paweł II. W Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny pomodliliśmy się przy chrzcielnicy, przy której ochrzczony został Karol Wojtyła. Następnie zwiedziliśmy Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, mieszczący się przy ulicy Kościelnej 7.

Główną misją Muzeum jest upamiętnianie i upowszechnianie wiedzy na temat życia i nauczania Jana Pawła II, którego pontyfikat i przesłanie zajmuje wyjątkowe miejsce w polskim dziedzictwie narodowym. Muzeum stara się przekazywać kolejnym pokoleniom osobę Ojca Świętego – jako wzór człowieka szlachetnego, mądrego, otwartego na innych ludzi, cieszącego się autorytetem i szacunkiem. Multimedialna wędrówka pozwala bliżej poznać jego młodość, kapłaństwo oraz pontyfikat.