LEKCJA WOS-u w URZĘDZIE GMINY

Jaką rolę w gminie pełni Rada Gminy? Jakie są jej zadania i kompetencje? Jaką rolę w gminie pełni wójt i jakie są jego zadania? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań mogli poznać uczniowie klasy VIII podczas lekcji WOS-u, która odbyła się w Sali narad Urzędu Gminy Iwierzyce. Podczas spotkania uczniowie poznali strukturę samorządu gminnego, „zwiedzili” poszczególne biura urzędu, niektórzy nawet zasiedli na chwilę w fotelu wójta.

Zorganizowane zajęcia były wstępem do omawiania rozdziału poświęconego samorządowi terytorialnemu naszego kraju. Dziękujemy Panu Wójtowi za przyjęcie i podzielenie się swoim doświadczeniem.