LEKCJA HISTORII W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

30 listopada br. uczniowie klas VII i VIII gościli w Bibliotece Publicznej w Iwierzycach, gdzie na zaproszenie Pani Dyrektor Lucyny Majki wzięli udział w prelekcjach pt. "Polskie drogi do niepodległości" i "Płk Leopold Lis-Kula". Wykład poprowadził dr Jacek Magdoń z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, ponadto również m.in. oficer rezerwy Wojska Polskiego, starszy inspektor Związku Strzeleckiego czy radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Była to niezwykle interesująca lekcja, podczas której uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat okoliczności odzyskania prze Polskę niepodległości. Uczniów szczególnie zainteresowała postać Leopolda Lisa-Kuli, wyjątkowego młodego żołnierza, nierozerwalnie związanego z Rzeszowem i najbliższą okolicą. Pan dr Jacek Magdoń uzmysłowił słuchaczom, że dziś wędrując po Rzeszowie możemy niemal na każdym kroku spotkać się z miejscami związanymi z niezwykłą historią jednego z ulubionych żołnierzy Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej za zaproszenie i możliwość udziału w spotkaniu.