LEKCJA FOLKLORU

W dniu 22 listopada 2017 roku uczniowie klas 0 – VII przynależący do szkolnych grup tanecznych w liczbie 28 osób uczestniczyli w wyjeździe do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Stowarzyszenie Folklorystyczne „Rochy” i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury realizując program pod nazwą „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zorganizowały II edycję lekcji folkloru skierowaną do uczniów. Część ta nosiła tytuł „Tańce narodowe”. Składały się na nią:

  • Film edukacyjny;
  • Prezentacje strojów do tańców narodowych;
  • Pokazy tańców narodowych: poloneze, mazurka, krakowiaka, kujawiaka i oberka w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Rochy”.

Prezentacje wzbudziły ogromne zainteresowanie i zachwyt widzów w biorąc pod uwagę fakt, że oglądały to dzieci, które tańczą przyczyni się dla podniesienia poziomu szkolnych występów tanecznych. Oferta wzbogaci realizację podstawy programowej w zakresie edukacji regionalnej i tanecznej.