KWESTA CHARYTATYWNA

"Doznamy cudów Opatrzności Bożej,
która czynić je będzie dla naszych
ubogich przez nasze ręce..."
Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w kweście charytatywnej na rzecz Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Na Cmentarzu Parafialnym w Nockowej udało się zebrać ponad 2300 zł, a w całym regionie ponad 162 tys. zł To absolutny rekord! Kwota jest większa o 7,5 tysiąca zł w porównaniu do roku ubiegłego.
Dochód z tegorocznej zbiórki przeprowadzonej na łącznie 44 cmentarzach Rzeszowa i Podkarpacia przeznaczony zostanie na zakup windy w schronisku dla bezdomnych kobiet w podrzeszowskiej Racławówce oraz na bieżące potrzeby organizacji. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy prowadzi między innymi kuchnię, która codziennie przygotowuje blisko 2500 ciepłych posiłków. Do tego 3 schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, 2 noclegownie i ogrzewalnię. Korzysta z nich około 120 osób - zimą będzie ich znacznie więcej.
Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie w tak szczytną inicjatywę.