INFORMACJE

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

WYTYCZNE (kliknij w poniższe LINKI aby otworzyć) 

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z DNIA 4 MAJA 2020 ROKU

WYTYCZNE GIS, MZ i MEN DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KONSULTACJE W SZKOLE - WYTYCZNE GIS, MZ i MEN DLA SZKÓŁ

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH I WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

W czwartek na stronie szkoły pojawi się komunikat Dyrektora Szkoły dotyczący funkcjonowania placówki od poniedziałku, 25 maja br. oraz zasady i terminy konsultacji uczniów z nauczycielami.