INFORMACJA O OPŁATACH ZA OBIADY ZA PAŹDZIERNIK 2020 ROKU

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej, informuje, że opłatę za obiady za PAŹDZIERNIK 2020 roku należy przelać na podane poniżej konto, wpisując następujące dane.

DANE ODBIORCY:

Nazwa: ZESPÓŁ SZKÓŁ W IWIERZYCACH
Numer rachunku: 81 9172 1013 0260 0462 2000 0020
Tytuł: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA z dopiskiem OPŁATA ZA OBIADY SP NOCKOWA

Kwoty za obiady zostaną przekazane przez wychowawców poszczególnych klas.