INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCA POWROTU DO NAUKI STACJONARNEJ KLAS I-III ORAZ PRZEDŁUŻENIA NAUKI ZDALNEJ DLA KLAS IV-VIII

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej informuje, że od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie. 

Oddział Przedszkolny funkcjonuje bez zmian. 

Świetlica szkolna funkcjonować będzie na zasadach, jakie obowiązywały przed przejściem na tryb zdalny nauki. Rano opieka świetlicowa zapewniona jest od godziny 6.45, natomiast po zajęciach do godziny 16.15.

Podstawowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym:

  • na terenie szkoły obowiązują maski/przyłbice, których uczniowie mają obowiązek używania szczególnie bezpośrednio po przyjściu do szkoły (w szatni) oraz przy wychodzeniu ze szkoły;
  • dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz klasy I do szkoły wchodzą wejściem od strony sali gimnastycznej, natomiast uczniowie klas II-III wejściem głównym;
  • zajęcia w klasach I-III zostaną tak zorganizowane, aby klasy miały oddzielnie przerwy między lekcjami;
  • obiady w stołówce szkolnej rozdawane będą również oddzielnie dla każdej klasy przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Bardziej szczegółowe informacje uczniowie otrzymają od wychowawców w poniedziałek, 18 stycznia br.

Poniżej umieszczone są ogólne wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach (kliknij w poniższy LINK, aby otworzyć).

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym