INFORMACJA DOTYCZĄCA POWROTU DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DO NAUKI STACJONARNEJ

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej informuje, że od 19 kwietnia br. do nauki stacjonarnej wracają dzieci z oddziału przedszkolnego

Jednocześnie informujemy, że uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej w dalszym ciągu uczą się w formie zdalnej

Świetlica szkolna będzie od 19 kwietnia br. działać na zasadach, które obowiązywały podczas nauki zdalnej klas I-III. 

Wszelkie zmiany dotyczące przedłużenia nauki zdalnej bądź powrotu uczniów do pracy stacjonarnej będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły.