INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ZAJĘĆ W DNIU 31.05.2021 ROKU ORAZ DNI WOLNYCH W DNIACH 1-4.06.2021 ROKU

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej informuje, że w dniu 31 maja br. zajęcia zostają skrócone (każda lekcja będzie trwała 30 minut). Tego dnia w szkole będziemy świętować Dzień Dziecka (o formie zajęć decyduje nauczyciel na poszczególnych lekcjach). 

Poniżej czas trwania lekcji w dniu 31 maja br. 

  1. 8.00 – 8.30
  2. 8.40 – 9.10
  3. 9.20 – 9.50
  4. 10.00 – 10.30
  5. 10.40 – 11.10
  6. 11.25 – 11.55
  7. 12.00 – 12.30
  8. 12.35 – 13.05

Świetlica w dniu 31 maja br. funkcjonuje bez zmian. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DNI WOLNYCH W DNIACH 1-4.06.2021r. 
WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK (1-2, 4.06.2021) 
  • dni 1-2 oraz 4 czerwca br. są to dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora szkoły

W dniach 1-2 oraz 4 czerwca br. nie ma zajęć dydaktycznych, jedynie dla osób potrzebujących organizowane będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz świetlica. 

CZWARTEK (3.06.2021)
  • 3 czerwca br. – Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych